e-Facturatie

Vanaf 1 januari 2013 worden digitale facturen gelijkgeschakeld met papieren facturen (zowel wat het verzenden, het ontvangen, het verwerken alsook de archivering van facturen betreft).

We vernemen graag uw voorkeur … electronisch, per post of allebei

    Naam of Bedrijf (*)

    E-mail (*)

    Opmerkingen