Anti-spam wetgeving

Naar aanleiding van de verstuurde mailing over ons e-mail marketing systeem vonden wij het nuttig om u even op de hoogte te brengen van de spam wetgeving;

Wat is reclame via e-mail?

De europese richtlijn spreekt van ‘direct werving’, de Belgische wetgever van ‘reclame’ via e-mail. Dat begrip is ruimer:  “Elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglement beroep uitoefent.”

Naar wie mag u reclame mailen?

Uitsluitend naar wie u hiervoor de uitdrukkelijke toestemming gaf (zogenaamd opt-in).

De wetgever voorziet twee uitzonderingen waarin u zonder voorafgaande toestemming reclame mag e-mailen:

  1. Aan klanten, maar dan uitsluitend voor uw eigen producten of diensten. Die moeten bovendien gelijkwaardig zijn aan wat u hen oorspronkelijk verkocht hebt (bijv. cd’s en boeken, maar niet cd’s en verzekeringen). U moet hierbij ook de wet op de bescherming van de privésfeer respecteren.
  2. Aan rechtspersonen met onpersoonlijke e-mailadressen zoals info@, contact@, sales@ en klantendienst@. Een tegenvoorbeeld? Johnny@, David@ , …

Wat moet u verplicht vermelden?

  1. het woord “reclame”
  2. het recht voor de ontvangen om zich te verzetten tegen meer van uw reclamemails;
  3. het middel om dat te doen (bijvoorbeeld een antwoord op uw mail, een automatische uitschrijfkoppeling of een uitschrijfpagina op het web)

Wat als de ontvangen zich verzet?

Gaf de ontvanger te kennen dat hij niet gediend is van uw reclamemails? Dan moet u “binnen een redelijk termijn”:

  1. een ontvangstbewijs via e-mail sturen waarin u bevestigd dat u met zijn wensen zult rekening houden;
  2. hier daadwerkelijk ook maatregelen voor nemen;
  3. uw interne lijsten bewerken

Spam: mag ik reclame anoniem verzenden?

Neen, de wet verbiedt u om:

  • het e-mailadres of identiteit van een derde te gebruiken;
  • informatie te vervalsen of te verbergen waarmee de ontvangen de oorsprong van de reclamemail of de weg die de mail volgde, kan achterhalen.

Spam: geldt de wet ook voor mijn e-nieuwsbrieven?

Ja. Toch kunt u elk legaal probleem gemakkelijk vermijden. Door uw e-nieuwsbrief alleen te versturen naar wie zichzelf inschreef (“opt-in”) – uw “abonnees” dus.

Een wijze raad!

Reclamemails kunnen op korte termijn extra verkoop genereren. Maar overdrijf er nooit mee of u verbrandt uw bedrijfsimago.

Duurzame klantenrelaties zijn gebaseerd op wederzijds respect. Echt e-nieuwsbrieven bieden de prospect echt toegevoegde waarde. Die hij vroeg of laat ook “naar waarde schat” door … uw klant te worden.