Registreer vanaf 11 juni domeinnamen met accenttekens

1.Wat is IDN ?

IDN staat voor Internationalized Domain Name en slaat op domeinnamen die minstens 1 karakter gebruiken dat niet in het gewone alfabet (A-Z) zit, geen nummer is (0-9) of geen koppelteken (-) is.
Met andere woorden: dankzij IDN zal je onder andere letters met accenttekens kunnen gebruiken. Vanaf 11 juni 2013 10:00 CET is het mogelijk  om een IDN-domeinnaam te registeren met de .be-extensie.
2. Welke karakters zijn vanaf 11 juni 2013 mogelijk? 

Er bestaan verschillende karaktersets die voor een IDN implementatie gebruikt kunnen worden. DNS heeft een set gekozen dat sowieso alle accenten en afwijkende letters bevat die in het Nederlands, Frans of Duits gebruikt worden. Deze set bevat daarnaast nog andere karakers uit Europese talen als Zweeds, Noors en Fins.
Hieronder vindt u een overzicht van alle nieuw toegelaten karakters:
ß* à á â ã ó ô þ ü ú ð
æ å ï ç è õ ö ÿ ý ò ä
œ ê ë ì í ø ù î û ñ é
*Opgelet bij het gebruik van de ß; niet alle browsers ondersteunen dit karakter op dezelfde manier.
Vanaf 11 juni 2013 zal u dus .be-domeinnamen kunnen registeren die 1 of meerdere van deze karakters gebruiken, zoals www.wêst.be.